Blog Creative Natives
21

UX Design - Card Sorting en het indelen van je website of applicatie op basis van gebruikersonderzoek

posted on

Tijdens een Card Sorting Sessie sorteren de deelnemers de inhoud van je website in groepen die vervolgens worden gelabeld. Met behulp van Card Sorting worden de gebruikersverwachtingen beter begrepen en krijg je meer inzicht in de onderwerpen van je website, applicatie of software.

DOEL

Wanneer je weet hoe je gebruikers informatie groeperen en benoemen kan dit helpen bij het nemen van verantwoorde beslissingen op basis van gebruikersonderzoek over:

 • de informatie architectuur van je website of applicatie
 • de menu structuur
 • welke namen je gebruikt voor de verschillende onderwerpen
 • welke informatie je op de homepage / startscherm plaatst
 • de ontwikkeling van user flows en navigatie paden

CARD SORTING: OPEN OF GESLOTEN?

Er zijn 2 verschillende manieren om een Card Sorting Sessie te doen:

 1. Open Card Sorting
 2. Gesloten Card Sorting

1. OPEN CARD SORTING

Bij een open card sorting wordt de deelnemers gevraagd om de inhoud van je website te sorteren in groepen die zij logisch vinden. Deze groepen krijgen vervolgens een naam, oftewel label, die de inhoud van de groep beschrijft. Gebruik een open card sorting indien je wil weten hoe gebruikers de inhoud van je website of applicatie groeperen en welke labels zij geven aan deze groepen.

2. GESLOTEN CARD SORTING

Bij een gesloten card sorting wordt de deelnemers gevraagd om de inhoud van de website te sorteren in van te voren vastgestelde categorieën. Je kunt leren hoe de gebruikers de inhoud van je website sorteren in deze al bekende categorieën.
Tip: Je kunt beide methodes combineren door eerst met een open card sorting de categorieën te bepalen om vervolgens met de gesloten card sorting te kijken hoe goed de categorieën werken.

CARD SORTING: 4 TECHNIEKEN

1. 1 op 1:
De deelnemer denkt hardop na tijdens het sorteren. Je krijgt inzicht in de reactie en het gedachtenproces. De waaromvraag, rationaliseringen en frustraties van de deelnemer worden inzichtelijk.
Voordeel: Dit kan met fysieke kaarten en met online software. De facilitator kan vragen stellen tijdens het proces.

2. Groep / onafhankelijk:
De deelnemers werken onafhankelijk van elkaar. De facilitator geeft aan het begin een briefing en aan het einde een debriefing.
Voordeel: Er is beperkte interactie. Je kunt veel sessies hebben met 1 facilitator
Nadeel: je moet veel setjes kaarten hebben of veel pc’s voor online card sorting

3. Groep / samen:
De deelnemers gaan samen kaarten sorteren. De facilitator geeft kort een briefing en debriefing.
Voordeel: Wanneer een groep samenwerkt komen de groepen en hoofdinhoud van je website of applicatie snel naar voren.
Nadeel: De groepsdynamiek kan invloed hebben op het resultaat. De facilitator moet dit monitoren.

4. Op afstand:
Deelnemers werken onafhankelijk van elkaar op eigen computers. Open- en gesloten card sorting is mogelijk. Met software kun je dit doen op grote schaal, waarbij de software de data analyseert.

Voordeel: veel deelnemer op veel locaties
Nadeel: De waarom vraag wordt niet inzichtelijk.

HOE NEEM JE EEN CARD SORTING AF?

 1. Maak een lijst met onderwerpen op basis van de inhoud. De onderwerpen kunnen zinnen of woorden zijn. Zij kunnen zeer specifiek of juist algemeen zijn.
  Bij een nieuwe site benoem je de onderwerpen. Bij een bestaande site identificeer je de belangrijkste onderwerpen.
 2. Fysieke card sorting of online card sorting?

Bij een fysieke card sorting sessie is het handig gebruik te maken van zelf plakkende kaarten met een nummer achterop. Denk daarnaast aan blanco kaartjes voor extra categorieën en eventueel gekleurde kaarten voor de namen van de verschillende groepen.

HET ORGANISEREN VAN EEN CARD SORTING SESSIE

 1. Plan een uur of langer indien je veel kaarten heb.
 2. Zorg voor genoeg ruimte om de kaarten te kunnen sorteren
 3. Zorg voor een observator/facilitator die aantekeningen maakt tijdens 1 op 1 sessies
 4. Laat de deelnemer(s) de set kaarten zien. Leg uit dat je om hulp vraagt bij het groeperen van informatie in categorieën die op de homepage of het startscherm moeten komen en hoe deze categorieën moeten worden genoemd.
  - In een open card sorting kun je uitleggen dat je wilt zien welke groepen van kaarten logisch zijn voor de deelnemer en dat je zult vragen naar een naam voor iedere groep kaarten, nadat de deelnemer de kaarten heeft gegroepeerd.
  - Bij een gesloten card sorting kun je uitleggen dat je wilt zien hoe de deelnemer denkt dat de kaarten passen binnen de gedefinieerde groepen.
 5. Vraag de deelnemer om hard op na te denken tijdens het sorteren van de kaarten. De waarom vraag, de rationalisering en frustraties van de deelnemer worden dan inzichtelijk.
 6. Laat de deelnemer zoveel mogelijk met rust tijdens de sessie. Minimaliseer onderbrekingen maar moedig de deelnemer wel aan hardop te denken.
 7. Sta toe dat de deelnemer:
  - Kaarten toevoegt, bijvoorbeeld voor extra hyperlinks of verwante onderwerpen
  - Kaarten opzij legt, omdat hij deze niet relevant vindt voor de site
 8. Als aan het einde van de sessie blijkt dat de deelnemer teveel groepen kaarten voor de homepage heeft, vraag hem dan of sommige groepen kunnen worden samengevoegd.
 9. Vraag de deelnemer iedere categorie te benoemen:
  - In een open card sorting geef je de deelnemer een stapel kaarten in een andere kleur. Vraag aan de deelnemer om iedere groep kaarten een naam te geven. Vraag welk woord de deelnemer verwacht op de homepage of second-level page die leidt naar deze specifieke groep informatie.
  - In een gesloten card sorting kun je vragen welke woorden de deelnemer verwacht; naar de definitieve sortering van de kaarten en andere aanvullende vragen die zorgen voor een waardevol inzicht en extra observaties voor je onderzoek.
 10. Aan het einde bedankt je de deelnemer en zorg je voor de betaling van de deelnemer of een cadeaubon indien dit is afgesproken.

HET ORGANISEREN VAN EEN CARD SORTING SESSIES OP AFSTAND

 1. Maak een lijst van onderwerpen. Onderwerpen kunnen zinnen of woorden zijn. Heel specifiek of juist algemeen. Het kan verleidelijk zijn om een kaart te hebben voor ieder onderwerp op je website, maar in dit geval is meer niet altijd beter. Boven de 40 kaarten kan te belastend zijn voor de deelnemers aan de sessie, waardoor zij de aan het einde van de sessie niet langer even scherp zijn als aan het begin van de sessie.
 2. Maak je kaarten klaar volgens de software instructies.
 3. Stuur een e-mail met een linkje naar de deelnemers aan de sessie. Geef instructies over de card sorting sessie (Is het een open- of een gesloten sessie).
 4. Als de deelnemers middels een commentbox commentaar kunnen geven tijdens de sessie, vertel de deelnemers dat zij hier zeker gebruik van kunnen maken voor observaties of vragen. Je bent misschien niet real-time aanwezig om de vragen te beantwoorden. Het commentaar kan zeker bruikbaar zijn voor je analyse.
 5. Bedank de deelnemer voor zijn/haar tijd en geef instructies over het ontvangen van de betaling of cadeau, indien dit is beloofd. 

HET ANALYSEREN VAN CARD SORTING DATA

 1. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van online card sorting software, lees dan de instructies van de software goed door. De software kan de data van de deelnemers op verschillende manieren analyseren.
 2. Wanneer je gebruikt hebt gemaakt van fysieke kaarten voor je test, fotografeer of schrijf de naam voor iedere groep op en noteer de nummers van de kaarten bij iedere groep. Vervolgens kun je de kaarten schudden voor de volgende sessie.
  - Leg een bestand aan van iedere sessie, zodat je een compleet beeld verzamelt van de gedetailleerde site map die iedere deelnemer maakt.
  - Werk met je originele set onderwerpen en herschik deze in de verschillende groepen van iedere deelnemer en zet zijn/haar naam erbij.
  - Je kunt altijd een foto maken van de card sort per deelnemer, voor latere referentie.
 3. Analyseer kwalitatieve informatie gebaseerd op gebruikers commentaar.
 4. Analyseer kwantitatieve informatie gebaseerd op
  - Welke kaarten werden het vaakst samen gegroepeerd.
  - Hoe vaak komen dezelfde kaarten voor in specifieke categorien
 5. Voor een minder gedetailleerde analyse van de resultaten, gebruik je je aantekeningen over de deelnemers en de card nummers behorende bij de sessie om overeenkomsten te vinden tussen de verschillende sessies.
 6. Voor een meer gedetailleerde analyse, kun je een Excel Spreadsheet gebruiken om relaties tussen de kaarten aan te geven. Ook kun je gebruik maken van een software programma om je data te analyseren.
 7. Voeg je bevindingen samen in een rapportage, zodat je deze kunt delen met je teamleden of stakeholders.

Nadat je de data van je card sorting hebt geanalyseerd, hoor je bruikbare informatie te hebben voor het structureren van de informatie architectuur van je website of applicatie. Je kunt de resultaten onder andere gebruiken bij de definiëring van de navigatie voor je website, applicatie of software.

CARD SORTING TIPS

 • Beperk het aantal kaarten tot 30/40 stuks maximaal. Vooral bij Open Card Sorting.
 • Boven de 40 kaarten kan te belastend zijn voor de deelnemers aan de sessie, waardoor zij de aan het einde van de sessie niet langer even scherp zijn als aan het begin van de sessie.
 • Indien mogelijk, maak dan een random orde in je presentatie, zodat ieder stukje inhoud evenveel kans krijgt om aan het begin van de sessie te worden gesorteerd.
 • Vertel de deelnemers hoe lang de sessie ongeveer gaat duren, zodat zij een inschatting kunnen maken over hoe lang ze over het sorteren kunnen doen
 • Eerst sorteren, niet labelen. Dat komt later.
 • Begin met een open card sorting om te zien hoe de informatie wordt gegroepeerd. Gebruik de labels vervolgens in een gesloten card sorting om te testen hoe goed deze labels werken en of zij aansluiten bij de gebruikersverwachtingen.

HET VERVOLG: LOW- MEDIUM EN HIGH FIDELITY PROTOTYPING, wat is het verschil?

 In het volgende blogartikel ga ik in op het verschil tussen Low- Medium en High Fidelity Prototyping voor nieuwe onderdelen van je website, applicaties of software. 


HAND-OUT CARD SORTING METHOD

 Creative Natives heeft een handige hand-out ontwikkeld waarin de CARD SORTING METHOD in 6 sheets is beschreven. Vraag dan hand-out Card Sorting Method aan via het contactformulier


AANVRAGEN CARD SORTING SESSIE

Indien je geïnteresseerd bent in het organiseren van een Card Sorting Sessie neem dan contact op. Wij vertellen je graag meer.

Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer!

Bron: Usability.gov

Letty Verhoeve

| Categories: UX Design | Tags: | View Count: (3437) | Return

Post a Comment

Aanmelden Nieuwsbrief
Aanmelden
Zoeken
Categorieën