Blog Creative Natives
10

Het ontwikkelen van effectieve scenario’s voor je doelgroep in 5 stappen.

posted on

Inleiding

In mijn vorige blog heb ik beschreven hoe je in 6 stappen een persona ontwikkelt die je doelgroep representeert. Voor deze persona gaan we nu een effectief scenario beschrijven voor het behalen van het hoofddoel van deze persona in relatie tot je website, online applicatie of software.

 

Doelen en taken

De scenario’s zijn er primair op gericht dat je gebruikers de doelen behalen die kritiek zijn voor je IT product. Zij behalen deze doelen aan de hand van taken die zij moeten verrichten om het doel te bereiken. Een fout die vaak wordt gemaakt bij het ontwikkelen van een User Interface voor een IT product is dat de UI alleen wordt gemaakt voor de taken, zonder een specifiek doel voor ogen te hebben. Doelen zijn redenen om een taak uit te voeren, indien er geen doel is voor de gebruiker, dan is er meer kans dat de gebruiker de taak niet zal uitvoeren.

 

Persona’s

Persona’s zijn archetypische gebruikers die delen van je doelgroep representeren. Meer over de ontwikkeling van persona’s lees je in mijn blog: De ontwikkeling van persona’s in 6 stappen. Wil je meer achtergrondinformatie over het ontwikkelen van persona’s, en human-centered design dan raak ik je de boeken van Allen Cooper aan. 

 

Scenario’s

Een scenario beschrijft hoe een persoon een user interface gaat gebruiken. De doelen van de persona zijn hierbij het uitgangspunt en niet de technische randvoorwaarden. Een scenario is kort, to-the-point en relevant. Scenario’s gaan over meerdere uit te voeren taken die een gebruiker uitvoert om een doel te bereiken. Indien alleen 1 taak nodig is om een doel te bereiken dan spreek je over test cases en niet over scenario’s.

 

De ontwikkeling van scenario’s in 5 stappen

STAP 1

Kies een persona waarvoor je een scenario gaat ontwikkelen.

STAP 2

Leef je in in de persona en bepaal vervolgens wat de doelen zijn van deze persona in relatie tot je IT product.

STAP 3

Bepaal vervolgens het belangrijkste doel van de persona. Het belangrijkste doel van je persona staat veelal gelijk aan een kritieke eis van je IT product.

STAP 4

Beschrijf de taken die je persona uit kan voeren om het hoofddoel op een zo eenvoudig mogelijk manier te bereiken.

STAP 5

Zet de taken vervolgens in de juiste volgorde om je scenario af te ronden.

TIP

Indien meerdere scenario’s mogelijk zijn om het hoofddoel te bereiken, werk deze dan tevens uit en beslis vervolgens welke het beste past bij je persona. Wellicht past een zelfde hoofddoel dat wordt bereikt met een ander scenario beter bij een andere persona..


Het vervolg: Card Sorting Method

In het volgende blogartikel ga ik in op de vraag hoe je met behulp van de CARD SORTING METHOD meer inzicht krijgt in de verschillende uitgewerkte scenario’s voor de doelen van je persona’s.


Hand-out Scenario's

Creative Natives heeft een handige hand-out ontwikkeld waar alle stappen in zijn beschreven om te komen tot een effectief scenario voor je doelgroep. Vraag dan hand-out scenario’s aan via het contactformulier.

Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer!

Letty Verhoeve

| Categories: UX Design, UI Design | Tags: | View Count: (3729) | Return

Post a Comment

Aanmelden Nieuwsbrief
Aanmelden
Zoeken
Categorieën